lundi 15 juillet 2019

Song Phan - Cập nhật vụ Hải Dương Địa Chất 8
GS Ryan Martinson tweet cho biết trong các ngày 12-15/07/2019, Hải Dương Địa Chất 8 (HYDZ-8) vẫn tiếp tục luẩn quẩn ở khu vực cũ (xem bản đồ 1, 2). 

Còn tàu cảnh sát biển của Tàu 35111 được triển khai nằm cách bãi Tư Chính khoảng 40 hải lý, đã rời đi về bãi Chữ Thập ngày 12/7/19, có lẽ để lấy đồ tiếp tế, sau đó quay trở lại bãi Tư Chính ngày 14/07/2019 (xem bản đồ 3).

Như vậy, tin đồn bọn Tàu rút về chỉ là ... tin đồn.

Bản đồ 1: của Ryan Martinson cho thấy đường đi của HYDZ 8 từ12-15/07/2019.

Bản đồ 2: chồng bản đồ 1 lên GE, có so với đường đi cũ của HYDZ-8 trước đó để thấy nó vẫn còn ở vị trí cũ.

Bản đồ 3: của R. Martinson cho thấy vị trí của tàu cảnh sát biển Tàu 35111 so với Tư Chính.

* Lưu ý trong bản đồ 2, đường màu cong màu tím bọc bên ngoài các lô dầu là ranh giới vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) 200 hải lý của Việt Nam (vẽ theo toạ độ trong hồ sơ Việt Nam nộp Liên Hiệp Quốc năm 2009). 

SONG PHAN15.07.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire