mercredi 7 juin 2023

Chu Hồng Quý - Con đường lên tướng của chủ tòa lâu đài đang ồn ào trên mạng

 

Theo Luật Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp và Công nhân viên quốc phòng cũng như các văn bản pháp luật của nhà nước, quy định có 3 đối tượng phục vụ lâu dài trong quân đội là: Sĩ quan chỉ huy (chính quy), Quân nhân chuyên nghiệp và Công nhân viên quốc phòng.

Còn những người nhập ngũ ngắn hạn theo luật Nghĩa vụ Quân sự thì gọi là hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Công nhân viên quốc phòng thì không có cấp bậc.

Quân nhân chuyên nghiệp (sĩ quan không số) cấp bậc cao nhất có thể là thiếu tá, trung tá, thượng tá tùy theo từng lĩnh vực. Nếu muốn lên, phải được đào tạo tiếp để được chuyển hệ thành sĩ quan chỉ huy chính quy.

Sĩ quan chỉ huy có các loại phân theo chuyên môn: sĩ quan chỉ huy Tham mưu, sĩ quan chỉ huy Chính trị, sĩ quan chỉ huy Hậu cần và Sĩ quan chỉ huy Kỹ thuật…

Do chế độ đãi ngộ sĩ quan có số là cao nhất, rồi đến sĩ quan không số (quân nhân chuyên nghiệp), sau đó mới đến công nhân viên quốc phòng. Nên trong vài chục năm gần đây, hầu như phần lớn công nhân viên quốc phòng cũng được công nhận là sĩ quan không số. Còn các sĩ quan không số (quân nhân chuyên nghiệp) thì cũng ngang nhiên trở thành sĩ quan chỉ huy chính quy (tức là sĩ quan có số), mục đích để được hưởng ưu đãi cao hơn.


Những trường hợp như Út Trọc Đinh Ngọc Hệ, Phan Văn Anh Vũ, Phạm Bá Hiền ...theo Luật Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp và Công nhân viên quốc phòng thì chỉ là công nhân viên quốc phòng thôi. Việc nhập nhèm phong sĩ quan chỉ huy chính quy cho những đối tượng này là tình trạng sai phạm phổ biến trong quân đội hơn 20 năm nay.

Tân thiếu tướng Phạm Bá Hiền, sinh 1974, bố liệt sĩ. Năm 1992 đi nghĩa vụ quân sự. Năm 1992 ra quân, thi đại học bị trượt. Năm 1995 buôn lậu 5 triệu mét vải bị bắt. Báo Công an Thành phố đăng 5 kỳ nhưng vô hiệu. Đột nhiên được Bộ Quốc phòng bảo lãnh và nộp phạt thay. Sau đó mở công ty riêng.

Năm 2008 liên doanh với Binh đoàn 16 thành công tư hợp doanh. Không tái ngũ mà thành tái ngũ với cấp bậc quân hàm thượng tá, giữ chức vụ Phó tư lệnh binh đoàn. Công ty tư nhân thành công ty quân đội. Một năm sau đi học Học viện Đà Lạt lấy bằng Thạc sĩ quân sự mà chẳng biết học đại học khi nào. Năm 2016 được thăng đại tá. Mẹ thành Bà mẹ Việt Nam anh hùng, sau đó do báo chí phanh phui, bằng Bà mẹ Việt Nam anh hùng bị tước. Năm 2023 được phong tướng và mở tiệc tại lâu đài...

CHU HỒNG QUÝ 07.06.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.