vendredi 30 avril 2021

Thơ Lê Đức Dục


...đc dăm câu chuyn ngày xưa cũ

ai người tun tiết ai tranh công

ai m hoang lnh xương lưu lc

ai áo thêu hoa chm phượng rng

 

ai va thng cuc biên ngay sách,

ngi ca thao lược ca chính mình

kìa ai danh tướng ngi im phc,

cùng trang nht ký tng hành dinh

 

bao chuyn trôi dài trong lp lng

xe tăng húc cng: ba chín mươi

bng nhiên được đi bng chiếc khác

cho đến mt ngày s tht soi

 

chính y đường đường tng nét bút

văn kin đu hàng rõ du ghi

có ông đi úy lên hàm tướng

giành hết công lao thế mi kỳ...

 

gió thi ù ù qua bia m

có m như này hãy còn may

còn vn đi trai không xương ct

bìa rng, chân sóng...nào ai hay !

 

hãy nhìn bia m bao cuc chiến

h nm im lng nói gì đâu,

người may mn sng đòi chi na?

danh li nào hơn sinh mng nhau ?

 

ván c x s bun thê thiết

đù má M Nga Pháp Anh Tàu...

lch s không bao gi có "nếu"

sao c nghe lòng thăm thm đau !

 

LÊ ĐỨC DỤC 29.04.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.