mercredi 28 avril 2021

Lưu Trọng Văn - Trục trặc nhân sự hay đối ngoại không được coi trọng ?

  

Việc bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn không phải ủy viên Bộ Chính trị thể hiện việc sắp xếp nhân sự đại hội đảng 13 có trục trặc nào đó.

Nếu không có trục trặc, thì rõ ràng vai trò bộ trưởng Ngoại giao bị hạ thấp so với hai bộ Quốc phòng và Công an.

Trong lịch sử các bộ trưởng Ngoại giao không ít lần bộ trưởng không là ủy viên Bộ Chính trị, như thời ông Ung Văn Khiêm, Xuân Thủy, Nguyễn Dy Niên, và lần này ông Bùi Thanh Sơn. Trong khi đó các bộ Quốc phòng, Công an không bao giờ các bộ trưởng không là ủy viên Bộ Chính trị quyền lực nhất.

Điều đó nói lên Việt Nam vẫn ở trong tình trạng lấy an ninh làm chủ chốt mọi đường lối, trong khi đó đối ngoại, hòa nhập và làm bạn với thế giới đứng hàng thứ hai.

Để ổn định thì cần mạnh quốc phòng, công an, nhưng để Phát triển thì cần đối ngoại và kinh tế.

Nhìn cơ cấu nhân sự quyền lực một quốc gia sẽ biết hướng của quốc gia đó đi về đâu.

Gã hy vọng chuyện ông Sơn chỉ là một trục trặc nhân sự. Sắp tới nếu ông được bổ sung vào Bộ Chính trị thì sự cân bằng giữa an ninh và đối ngoại được thiết lập, dù ở mức tương đối.

LƯUTRỌNG VĂN 28.04.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.