lundi 19 avril 2021

Lưu Trọng Văn - Kẻ nào là đế quốc thưa ngài Raul Castro?

Phát biểu từ chức tại Đại hội Đảng Cộng Sản Cuba, ngài Raul nói:

"Tôi hài lòng rằng chúng ta trao quyền lãnh đạo đất nước cho một đội ngũ lãnh đạo cam kết vì nguyên tắc Cách mạng và chủ nghĩa xã hội, với tinh thần vì nhân dân, đầy tinh thần nhiệt huyết và chống đế quốc...".

Theo định nghĩa của các nhà sử học Marxist thì "đế quốc là quốc gia đi xâm lược các nước khác, thống trị các nước chiếm được, tiến hành vơ vét của cải, khai thác tài nguyên và bóc lột sức lao động dân bản xứ. Đế quốc là một nước thống trị nhiều nước, và các nước bị thống trị được gọi là thuộc địa".

Ngài Raul tuyên bố trung thành với lý tưởng cộng sản, nên sẽ hiểu đế quốc theo định nghĩa của trường phái Marxitst trên.

Theo định nghĩa ấy, thực tế thế giới hiện nay các nước Anh, Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Đức, Nhật và cả Mỹ - một thời ở Việt Nam luôn ra rả "đế quốc Mỹ" - đã không còn là đế quốc nữa.

Vậy ai là đế quốc đây?

Nhõn Trung Quốc là quốc gia đang thống trị các nước khác như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông...và đã, đang, tiếp tục xâm chiếm Biển Đông, Biển Hoa Đông mà thôi.

Liệu đế quốc Trung cộng ấy có phải là đối thủ mà ngài Raul cùng các đồng chí của mình chống ?

LƯUTRỌNG VĂN 18.04.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.