mercredi 28 avril 2021

Đặng Sơn Duân - Trung Quốc và « Nỗi đau của Mỹ »

 

Tôi không biết câu nói trực tiếp tiếng Việt thế nào, nhưng Tân Hoa Xã thuật rằng: Ông Phúc nói Việt Nam sẽ không bao giờ đi theo nước này để chống Trung Quốc.

Phía Trung Quốc nghe được câu này mừng húm, ra sức tuyên truyền. Đọc bài này của Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc là thấy.

Như đã nói, chưa biết lời thuật của Tân Hoa Xã có chính xác hay không (họ không trích dẫn trực tiếp trong ngoặc kép). Có thể chỉ là câu nói Việt Nam sẽ không bao giờ đi theo nước này để chống nước kia, và được phía Trung Quốc diễn dịch theo ý họ.

Ngay cả có như thế, đó chỉ là phát biểu theo chính sách "Bốn Không" đã minh định của Việt Nam, trong đó có không đi với nước này để chống lại nước kia. Có thể thay thế "nước kia" bằng bất kỳ nước nào, Trung Quốc cũng vậy.

Thế nên, về phía Việt Nam chỉ là phát biểu bình thường. Thế nhưng, phía Trung Quốc mừng như bắt được vàng, ra sức nhấn mạnh và quảng bá.

Một là thể hiện tâm lý lo sợ lập trường của Việt Nam. Hai là cố sức chia rẽ Việt Nam với nước mà ai cũng biết là ai đấy là Mỹ. Ba là cho thấy cảm giác yếm thế của phía Trung Quốc, lúc này thật sự là quanh ta chẳng còn ai, chỉ một câu phát biểu xã giao bình thường mà thấy được an ủi quá, cố sức khoe khoang.

Nếu đã nghe câu đó, thì cũng cần phải nhớ là có "Bốn Không" và còn "một Tùy".

P/S: Hy vọng tút này không bị ghép vào phá hoại quan hệ hữu nghị Việt - Trung, hehe.

ĐẶNGSƠN DUÂN 27.04.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.