lundi 19 avril 2021

Lưu Trọng Văn - Sự thật về Quyết định của thủ tướng cho phép FLC biến 174 ha rừng làm sân golf

Thứ hai 05/04/2021 lúc 17:14, Chinhphu.vn đưa tin: "Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa, tỉnh Gia Lai.

Quy mô của Dự án là 174,01 ha với nguồn vốn đầu tư là 1.142,075 tỉ đồng. Trong đó vốn chủ sở hữu 172,912 tỉ đồng (chiếm 15,14% tổng vốn đầu tư), vốn vay 969,163 tỉ đồng (chiếm 84,86%) tổng vốn đầu tư..."

Như vậy phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng người phụ trách lĩnh vực xây dựng đã ký quyết định, chứ không phải thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Trước đó một số báo chính thống đưa tin "thủ tướng chính phủ ký quyết định" nhưng không nói rõ đại diện thủ tướng chính phủ là ai. Điều này dẫn đến bà con ta trên mạng quy kết chính ông Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định giao 174 ha rừng để làm sân golf này, cùng dấu hỏi phải chăng đây là "cú tàu vét" của thủ tướng?

Điều ngạc nhiên là ngay cổng Chínhphu.vn và các báo chính thống đưa tin đều không nói rõ ngày ký quyết định.

Ngày ký rất quan trọng để xem xét thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, tuy không ký quyết định nhưng vẫn có phải liên đới chịu trách nhiệm một quyết định do phó thủ tướng ký hay không ?

Vì theo "cơ chế người đứng đầu", các quyết định do phó thủ tướng ký thì thủ tướng vẫn bị liên đới trách nhiệm nếu quyết định này sai. Trong trường hợp cho phép biến rừng thành sân golf như dự án của FLC rõ ràng ảnh hưởng đến rừng của quốc gia, không thể cho phép phá rừng làm sân golf được.


Vậy quyết định đã được ký ngày nào?

Thứ Hai 05/04, báo chí đưa tin về quyết định.

Ngày 03 và 04/04 là thứ Bảy, Chủ nhật Chính phủ không làm việc.

Gã lần theo các thông tin chính thống và các nguồn thông tin của một số người am hiểu hoạt động của Chính phủ, rồi sắp xếp theo trình tự như sau:

1.

Chiều 31/03, phiên họp cuối cùng của Chính phủ khóa XIV do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Theo thông báo thì đây là buổi làm việc cuối cùng của ông Phúc trên cương vị thủ tướng.

2.

Trước đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công thư gửi các Phó thủ tướng, Văn phòng Chính phủ thông báo: "Không xử lý công việc của thủ tướng Chính phủ từ ngày 01/04/2021. Trong khi chờ Quốc hội bầu thủ tướng mới, các phó thủ tướng xử lý công việc theo đúng thẩm quyền và lĩnh vực được phân công, theo đúng Luật Tổ chức Chính phủ."

Điều này chứng tỏ từ ngày 01/04/2021, ông Phúc không còn chịu trách nhiệm điều hành Chính phủ nữa.

3.

"Ngày 01/04, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Phúc."

Điều này càng khẳng định ông Phúc không còn quyền điều hành Chính phủ từ ngày 01/04 nữa.

4.

Thứ Sáu ngày 02/04, buổi sáng Quốc hội họp bãi nhiệm thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

5.

Chiều 05/04/2021 Quốc hội bầu ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng.

6.

Ngày 07/04/2021 thủ tướng Phạm Minh Chính trình Quốc hội bãi nhiệm phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng.

Với các thông tin trên thì Chính phủ có 4 ngày không có thủ tướng, trong đó có 2 ngày nghỉ do là ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Theo Luật Tổ chức Chính phủ, các ngày đó các phó thủ tướng còn làm việc được quyền ký các quyết định tồn đọng, nhưng không được quyền ký các quyết định mới. Và các phó thủ tướng phải chịu trách nhiệm chính với các chữ ký của mình.

Phút chót gã đã nhận được bản quyết định do ông Trịnh Đình Dũng ký vào đúng ngày 01/04/2021.

Như vậy quyết định ông Trịnh Đình Dũng ký trao 174 ha rừng cho FLC của ông Quyết làm sân golf ở Gia Lai ngay ngày thứ nhất Chính phủ không có thủ tướng điều hành.

Trong hai ngày làm việc không có thủ tướng điều hành, các phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam không sử dụng quyền ký quyết định của mình.

Với các thông tin trên, thì ông Nguyễn Xuân Phúc đương kim chủ tịch nước không phải liên đới chịu trách nhiệm về việc trao 174 ha rừng ở Gia Lai làm sân golf, mà dư luận đang rất bất bình.

Gã cũng vừa nhận được thông tin từ những người có trách nhiệm, thì ông Phúc đã không chấp nhận dự án biến rừng thành sân golf này từ trước, vỉ vậy khi còn trách nhiệm ông đã không ký quyết định cho phép. Ông cũng đã không được biết vụ việc ông Dũng ký quyết định này, ông rất bức xúc khi biết được thông tin từ báo chí.

Cũng theo nguồn tin có trách nhiệm, ông Phúc đã chỉ thị trên cương vị chủ tịch nước:

"Dự án cần được thanh tra, làm rõ trách nhiệm của địa phương, các Bộ, cơ quan thẩm định, trình dự án, trách nhiệm của người phê duyệt dự án và những người liên quan..."

Và đó cũng là đòi hỏi chính đáng của người Dân:

Trắng - Đen cần rõ ràng, những gì thuộc về đất nước, về nhân dân, cần được trả lại đúng chỗ của nó.

LƯUTRỌNG VĂN 19.04.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.