vendredi 16 avril 2021

Lưu Trọng Văn - Thủ tướng hiểu thế nào là phản biện?


Phát biểu trong phiên họp chính phủ đầu tiên trên cương vị thủ tướng, ông Phạm Minh Chính nói:

"Từng thành viên Chính phủ phải gương mẫu, thực sự khiêm tốn, cầu thị, lắng nghe ý kiến nhiều chiều, nhất là các ý kiến phản biện".

Gã hoan hô phát biểu cởi mở trên của thủ tướng. Nhưng xin đặt câu hỏi có tính phản biện với thủ tướng, đó là:

Thủ tướng hiểu thế nào là phản biện?

Làn ranh của luật pháp Việt Nam không thật rõ ràng giữa phản biện và phê phán chống đối.

Chính vì không có làn ranh rõ ràng, chính xác này, nhiều người Dân muốn Đất nước tốt lên, chế độ đẹp lên do vì bức xúc trước hiện trạng của Đất nước đã gay gắt, thậm chí có phần cực đoan phê phán cái xấu, cái sai của chế độ đã bị quy kết là chống chế độ.

Từng là tướng an ninh, chắc thủ tướng biết nhiều Công dân bị tù đày vì sự nhập nhằng làn ranh pháp lý trên.

Hiện nay đa số phản biện mạnh mẽ nhất theo tinh thần "thuốc đắng dã tật - sự thật mất lòng" ở trên mạng xã hội Dân sự.

Theo gã, thủ tướng nên chỉ đạo cho các thành viên chính phủ của mình lập Facebook để thường xuyên theo dõi Facebook của khoảng 20 cây viết nổi tiếng chuyên phản biện xây dựng đặt lợi ích Quốc gia lên trên hết.

Chắc chắn khi thường xuyên cập nhật thông tin phản biện trên mạng Xã hội Dân sự với các ý kiến nhiều chiều, từ đó hoàn thiện mình, các thành viên chính phủ sẽ cùng thủ tướng thực hiện tốt Lời thề của thủ tướng trước Nhân dân.

LƯUTRỌNG VĂN 16.04.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.