vendredi 23 avril 2021

Nguyễn Đình Bổn - "Văn học đô thị miền Nam" là gì?


Sau khi chiếm miền Nam, người cộng sản đã rất quyết tâm tiêu diệt nền văn học nghệ thuật, học thuật của Việt Nam Cộng Hòa.

Đầu tiên họ gọi đó là nọc độc của văn hóa Mỹ ngụy. Sau này họ giảm bớt gọi là văn học vùng tạm chiếm, rồi Văn học đô thị miền Nam - cùng với ý nghĩa là các vùng đô thị bị tạm chiếm, bị Mỹ ngụy kìm kẹp hoặc tha hóa, không chính danh.

Là một nhà văn, bà Nguyễn Thị Hoàng tất nhiên hiểu rất rõ cụm từ này.

Trong khi từ năm 2017, theo báo Tuổi Trẻ (còm số 1) vào "ngày 18.8, Viện hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam giới thiệu, phát hành bộ Lịch sử Việt Nam, và một trong nhiều điểm mới của bộ sách lịch sử quan trọng này là việc đề cập đến sự tồn tại của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa như một thực thể chính trị độc lập tại miền Nam Việt Nam.".

Lịch sử (của họ) đã công nhận còn văn học thì chưa?

Nhưng cái nền văn chương nghệ thuật với tiêu chí tự do sáng tạo đó đã không hề chết, nhiều người vẫn săn lùng sách cũ với giá cao ngất. Rồi một số tác giả cũng được in lại theo kiểu "phù hợp".

Và tất nhiên nó không hề phản ánh đúng thực trạng văn học, học thuật Việt Nam Cộng Hòa với những tác giả tiêu biểu như Doãn Quốc Sỹ, Mai Thảo, Vũ Hoàng Chương, Nguyễn Mạnh Côn, Nguyễn Sĩ Tế, Duyên Anh, Dương Nghiễm Mậu, Hồ Hữu Tường, Võ Phiến, Nguyễn Hữu Hiệu, Tô Thùy Yên, Trần Dạ Từ, Nhã Ca...

Trong cái nền tảng đó, tác phẩm của Nguyễn Thị Hoàng chỉ gây sốc và được giới trẻ ủng hộ nhiệt tình, vì nó theo trào lưu hiện sinh của thế giới (lúc bấy giờ) với tác phẩm đình đám Love Story của nhà văn người Mỹ Erich Segal. Các tác phẩm của bà Hoàng như đã nói, chỉ là một phần nhỏ của văn chương học thuật Việt Nam Cộng Hòa.

In lại cũng tốt thôi, nhưng in lại với mục đích gì và cách in lại như thế nào!

Bạn có thể cho rằng tôi cực đoan, nhưng tôi tin rằng một người có lòng tự trọng thì dù đói mà được mời ăn, cũng phải xem lại người mời là ai, họ mời vì yêu mến hay kính trọng bạn, hay họ mời đến để được ban phát và xoa đầu.

NGUYỄNĐÌNH BỔN 21.04.2021

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.