vendredi 7 mai 2021

Đặng Sơn Duân - Đã đến lúc BOT nên chia sẻ


Dịch bệnh hết đợt này đến đợt khác, tinh thần người dân càng ngày càng xuống, doanh nghiệp càng ngày càng túng quẫn, tiêu điều.

Chính phủ chắc cũng muốn hỗ trợ người dân, doanh nghiệp oằn mình vì dịch mà chưa có giải pháp vẹn toàn.

Nay tôi có sáng kiến này. Chính phủ tuyên bố xả trạm BOT trên toàn quốc trong 3 tháng lúc này hoặc sau khi hết đợt dịch. Vừa xốc lại tinh thần cho người dân, vừa hỗ trợ cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp đỡ được chút chi phí, người đi lại thì cũng hả dạ, người bình thường thì coi như gián tiếp vật giá chắc cũng giảm chút đỉnh. Coi bộ thiết thực hơn mấy gói cứu trợ ngàn tỉ.

Dịch hơn cả năm nay, doanh nghiệp, đặc biệt ngành vận tải liêu xiêu, chứ mấy ông BOT có mẻ đồng nào đâu. Đến lúc chia sẻ rồi. Kêu ca cái gì !

Chính phủ mới cũng nhân đó tạo dấu ấn ! Từ bắc vô nam ta cùng nắm tay. Anh em thấy hợp lý không ?

ĐẶNGSƠN DUÂN 07.05.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.