mercredi 26 mai 2021

Nguyễn Thông - Thiếu tử tế


Tôi không định bàn về vụ Hoài Linh, nhưng không nói gì thì lại bị bảo không nói.

- Thiên hạ không nên mất nhiều thời gian chăm chú về anh ta đến thế, dù đó là "người của công chúng". Đó là cách gián tiếp tạo sự nổi tiếng cho anh ta theo kiểu đốt đền.

- Một người có danh tiếng đứng ra huy động quyên góp tiền từ thiện để chuyển giúp đỡ nạn nhân thiên tai là điều quá tốt, không phải ai cũng làm được. Nhưng thu tiền xong thì giữ lại, ỉm đi, không đi trao cho người cùng khổ, thì là quá xấu, thậm xấu. Vụ việc vỡ lở, có nói gỉ gì gì chăng nữa cũng không gột rửa được tiếng xấu tự gây ra.

Là một diễn viên hài, có cái miệng để nói để diễn hằng ngày, vậy sao suốt nửa năm Hoài Linh không lên tiếng lấy được một câu về chuyện ém tiền. Bất cứ lý do gì biện minh cho sự im lặng cố ý ấy đều là giả dối.

- Cần làm rõ những nhập nhèm khi lợi dụng tiền bạc, lòng tốt của bá tánh để tạo danh tiếng cá nhân. Những lần anh ta trao tiền (chữa cháy dư luận, ảnh kèm theo) đều chỉ nói là tiền của nghệ sĩ Hoài Linh tặng chứ không đề của các nhà hảo tâm mà anh ta chỉ có nhiệm vụ chuyển. Thiếu sự tử tế, thậm chí không hề có ý thức sửa sai, xin lỗi.

- Qua vụ Hoài Linh đóng băng tiền từ thiện (nhẽ ra cần phải trao ngay), càng thấy sự rõ ràng, nhanh chóng, chuyên cần, lặng lẽ, bền bỉ làm điều tốt của những người như cô Thủy Tiên, ông Đoàn Ngọc Hải rất đáng yêu, đáng khâm phục.

- Xã hội không nên kỳ thị giới văn nghệ sĩ bởi họ cũng là một thành phần tạo nên xã hội, có nghề nghiệp riêng của họ, nhưng cần phải chỉ ra rằng chưa bao giờ đông văn nghệ sĩ nhố nhăng như bây giờ.

- Có nhẽ đã đến lúc nhà nước cần coi lại tư cách của những người được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú. Họ thiếu tư cách, thì thu hồi, đừng để cho danh hiệu bị dè bỉu coi thường, mất cả giá trị. Danh hiệu anh hùng còn đòi lại được, nhằm nhò gì mấy thứ danh này.

NGUYỄNTHÔNG 26.05.2021

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.