dimanche 16 mai 2021

Lê Quý Hiền - Nghệ sĩ làm quảng cáo


1- Nghệ sĩ nổi tiếng là người của công chúng. Khi công chúng yêu thích thì tin nên các doanh nghiệp mới thuê nghệ sĩ quảng cáo cho sản phẩm. Chuyện bình thường.

2- Nghệ sĩ cũng yêu thích cái mình có và cần tiền như bất cứ ai, nên khi thấy sản phẩm quá tốt thì muốn chia sẻ hoặc có người thuê thì làm miễn là mình thật sự hiểu rõ công dụng, hiệu quả sản phẩm mà mình đã dùng đó. Cũng chả sao.

3- Nhưng khi đem uy tín của mình ra để giới thiệu sản phẩm mình không hề hiểu biết thì ngoài chuyện giả dối, thậm chí lừa đảo người hâm mộ còn là bôi xấu cả giới nghệ sĩ cả nước.

4- Bất cứ ai tuyên truyền sai sự thật chứ chả riêng nghệ sĩ cũng đều phải chịu trách nhiệm trước công chúng và pháp luật. Ở đây là doanh nghiệp cũng như những người phát ngôn trong clip quảng cáo, và cơ quan cho đăng quảng cáo.

5- Riêng những sản phẩm liên quan tới sức khỏe cộng đồng càng hết sức cẩn trọng vì nghệ sĩ không phải có chuyên môn về lĩnh vực này.

6- Trở thành nghệ sĩ nổi tiếng hay nghệ sĩ được nhiều người quen mặt đều là sự vất vả, khổ luyện. Và có nên " mua danh ba vạn, bán danh ba đồng " như các cụ ta đã dạy.

LÊQUÝ HIỀN 16.05.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.