jeudi 8 avril 2021

Đỗ Duy Ngọc - Cán bộ lãnh đạo của ta giỏi thật chứ !


Tui phải công nhận cán bộ ta bây giờ giỏi thiệt. Khen thật tình nha.

Lớp cha anh đi kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ đa số đều không được học hành đến nơi đến chốn vì hoàn cảnh. Đến thời hòa bình, ông nào cũng lận trong lưng bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ. Phần nhiều là có hai, ba bằng trở lên. Giỏi thật chứ!

Mấy cha phản động, chống đối nhà nước cứ bảo lãnh đạo ta dốt. Cứ nhìn bằng cấp rồi phán nhá. Mấy người có được bằng cấp như người ta không mà nói bậy.

Người bình thường chỉ ăn rồi có học thôi mà lấy được cái Cử nhân hay Thạc sĩ là đã mất bao nhiêu công sức rồi. Cán bộ ta ngày đêm lo việc làng, việc nước, họp hội liên miên, cơm nhà mỗi tháng ăn chỉ được vài bữa mà vẫn phấn đấu lấy hết bằng này đến bằng kia, khen là đúng thôi. Giờ chủ tịch phường cũng là Tiến sĩ, oai không?

Nhìn bằng cấp của cán bộ lãnh đạo ta thì phải có lòng tin rằng đất nước ta sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn, kinh tế sẽ phát triển hơn, đời sống nhân dân sẽ ấm no hạnh phúc hơn nhiều. Sở dĩ chưa được như mơ ước là cũng vì những tồn tại khách quan và bọn phản động chống phá thôi. Mà đám đó bây giờ đông lắm. So với thời kỳ 1945 đời sống giờ đã tốt hơn rồi, phải vậy hôn? Phải có lòng tin chứ.

Còn nhớ sau 1975, đại biểu Quốc hội nước ta có nhiều công nhân chưa qua Trung học, có anh Hồ Giáo chăn bò, có cô công nhân vệ sinh quét rác, có Bé Bảy chỉ biết đứng máy dệt. Còn bây giờ, đại biểu có bằng thấp nhất phải là Cử nhân, Cao cấp Chính trị. Mà ở xứ ta có bằng Cao cấp chính trị thì làm gì cũng xong, vị trí nào cũng hoàn thành tốt đẹp. Còn muốn gì hơn nữa.

Cái thằng tui được cha mẹ nuôi cho ăn học mấy chục năm, đi Tây, đi Tàu tùm lum, đọc sách đến mờ con mắt mà cuối cùng cũng chỉ là thằng thất học nên thất nghiệp. Do vậy thấy bằng cấp của các vị tui thấy mình đúng là ngu dốt thật, tài hèn khí đoản thật, trí tuệ thấp thật. Cho nên chẳng làm được gì nên chuyện cho đời cũng là đúng thôi. Từ đó đành bằng lòng với hiện tại an phận để sống vui, sống khoẻ.

Ai nói gì thì nói, riêng tui, tui rất tự hào về hàng ngũ lãnh đạo của nước Việt thời nay. Rất tự hào.

ĐỖDUY NGỌC 07.04.2021

Aucun commentaire:

Publier un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.