samedi 14 septembre 2019

Bùi Chí Vinh - Việt Nam không chốn nương thânBCV: Đọc báo thấy Bộ Ngoại giao yêu cầu Trung Cộng rút nhóm tàu Hải Dương ra khỏi biển Việt Nam mà trong bụng nực cười.

Tôi còn nhớ ông Tư Ánh (tức Trần Bạch Đằng) thuở còn sống nói với tôi: "ĐM, đánh Tàu bằng cái đầu của Tàu thì làm sao mà thắng". Vậy đó. Thân phận "Tàu con" sống ký sinh vào "Tàu cha" đủ mọi thứ thì có phản ứng bằng mồm cũng chỉ là "động tác giả". Tinh trạng Việt Nam hiện giờ quả là không biết dựa vào ai, quả là không chốn nương thân...

VIT NAM KHÔNG CHN NƯƠNG THÂN

Vit Nam bám vào cái gì bây gi
M
đã tng bán đng min Nam và Nga hin b rơi min Bc
Bám vào tình nghĩa Đông D
ương thì đàn em tr mt
Con rùa b
n mng H Gươm chết tc tưởi nghn ngào 

 “Sông núi nước Nam, vua Nam ” tn nước Tàu 
Ti nghip câu thơ thn đc trên sông Như Nguyt
Thu
c thơ Lý Thường Kit mà vua quan c gi câm gi điếc
S
n sàng trói mình theo kiu Mc Đăng Dung dâng b cõi đu hàng 

Mt t mũi Cà Mau mt đến i Nam Quan 
Khp xã tc vng tiếng Tàu lơ l
Bô xít B
c Kinh có mt Tây Nguyên trong tng mi li mét vuông bùn đ
Ch
t thi Trung Hoa trá hình trong Formosa hy dit gn môi trường 

Bám vào cái gì đ chy trn tai ương 
Bám vào nhân dân ư? Dân đng lên biu tình là thng tay đàn áp
Bám vào h
thng chính tr ư? V thm sát ni b Yên Bái đến nay chưa có li gii đáp
R
t nhiu cái chết m ám được bo kê bng quyn lc ln đng tin

Bám vào cái gì đ đi trng thay đen
Đ
i cơm áo hơn 90 triu nhân dân đ vài triu quan tham trc li
Đ
i t quc giang sơn đ ly quc tch th 2 d b cun gói
Đ
i dòng máu bt khut cha ông đ chn kiếp nô l gic Tàu 

Bãi bin cui cùng cũng phi hóa nương dâu
Rùa H
Gươm chết đi như mt đim báo trước
Ph
n bi nhân dân cũng là lúc cáo chung vương triu bo ngược
Bia mi
ng ngàn năm ghi mãi phút giây này 

Bám vào cái gì khi t cht chân tay… 

BÙI CHÍ VINH 13.09.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire