mardi 20 juillet 2021

Mai Bá Kiếm - Phải đuổi việc Trần Lê Hữu Thọ vì làm nhục chính quyền và công dân !


Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang phải đuổi việc ngay Trần Lê Hữu Thọ, phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, vì nó làm nhục chính quyền, và nó không phải là "thành phần ưu tú" nên khai trừ ra khỏi Đảng tức khắc!

Trần Lê Hữu Thọ dốt tiếng Việt khi dạy đời công dân "bánh mì không phải là lương thực, thực phẩm. Lương thực là gạo, rau, củ, quả, mắm, muối, cá, còn bánh mì là món ăn như phở"!

Không những Trần Lê Hữu Thọ dốt tiếng Việt mà còn dốt luật pháp, khi giam xe công dân và dọa đuổi việc em đi mua bánh mì (là công nhân).

Trần Lê Hữu Thọ gọi công dân mày tao như phường thảo khấu, kỳ thị vùng miền khi hỏi "mầy từ trên núi xuống hả?"


Ngày hôm sau khi xảy ra sự việc (19/7/2021), Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa lật đật ban hành Công văn 1153 về việc “hướng dẫn về hàng hóa thiết yếu khi thực hiện giãn cách xã hội” là xác nhận có nhiều cán bộ trong tỉnh dốt tiếng Việt, nói bánh mì không phải là lương thực.

Tuy nhiên trong mục "định nghĩa lương thực", Sở Công thương đã không trực tiếp xài chữ “bánh mì” mà dùng chữ “bột, tinh bột (các sản phẩm từ bột và tinh bột)". Cho nên, cỡ trình độ như Trần Lê Hữu Thọ, nó làm sao hiểu được "sản phẩm từ bột, tinh bột" là "bánh mì", chắc chắn nó hiểu "tinh bột" là sản phẩm từ "tinh trùng"!

Vì vậy, sau khi Sở định nghĩa "lương thực", Trần Lê Hữu Thọ gọi người mua bánh mì lên trả xe cũng quay clip và tung lên mạng, nó vẫn dạy đời "bánh mì không phải lương thực"!

Trần Lê Hữu Thọ quay đã quay hai clip và nếu điều tra ra chính nó tung hai clip đó lên mạng thì khởi tố theo Điều 155 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội làm nhục người khác.

MAIBÁ KIẾM 19.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.