dimanche 25 juillet 2021

Trương Hữu Khanh - Thống kê F0 nặng và test nhanh F1 trong khi chờ vaccin


Nhiều người hỏi số ca F0 nhiều hay ít ?

Nhiều người hỏi phát hiện hết F0 ngoài cộng đồng chưa ?

Nhiều người hỏi chừng nào hết dịch ?

Lúc đầu dịch, nước ngoài nói Việt Nam có dịch nhưng giấu. Tôi thường nói không thể giấu, vì giấu thế nào cũng lòi ra số ca bệnh nặng. Và lúc đó đúng là chúng ta không hề có ca viêm phổi nặng nhiều.

Thời kỳ của dịch MERS cũng vậy. Các chuyên gia nước ngoài hỏi tôi, cũng được trả lời y chang, và họ cũng gật gù, có lý !

Bây giờ muốn biết số ca nhiều hay ít thì cứ đếm tất cả các ca bệnh nặng mỗi ngày, mỗi tuần, so sánh tăng thế nào, sẽ đoán được khá chính xác số ca còn ẩn trong cộng đồng, tốc độ tăng ca nặng cũng sẽ đoán được tốc độ tăng thực của ca F0.

Và nên biết mô hình bệnh tấn công vào ca nguy cơ, thì nó đã âm ỉ trong cộng đồng khỏe mạnh lâu rồi.

Mô hình ca F0 đã thay đổi thì chiến lược thu thập số liệu để đánh giá cũng nên đổi. Rồi đến chiến lược huy động nguồn lây cho xét nghiệm, truy vết, điều trị phải thay đổi.

Người nguy cơ bị tấn công nhiều thì rất có khả năng người mắc bệnh tự hết cũng nhiều. Người mắc bệnh tự hết tưởng là F1, cứ lấy mẫu tìm kháng nguyên hoài không ra, ai dè đã hết bệnh mà không biết thì làm sao dương được. Những F0 đã hết mà không biết thì phải phải xét nghiệm kháng thể mới biết, mà kháng thể dương tính thì hốt đi cách ly làm chi cho mệt.

Bây giờ nên:

- Thống kê số F0 nặng tăng giảm mỗi ngày, để biết mình vét F0 hiệu quả không.

- Nên dùng test nhanh kháng thể cho F1 để biết khu vực nguy cơ cao người ta đã bệnh và tự hết bao nhiêu rồi.

Có hai số này mới biết chiêu thức thế nào trong khi chờ vaccin.

Chứ xét nghiệm, truy vết tràn lan thì mệt quá !

BSTRƯƠNG HỮU KHANH 23.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.