jeudi 22 juillet 2021

LS Nguyễn Khả Thành - Xin lỗi và tội lạm quyền khi thi hành công vụ

 

Lần 1: Ngày 12/7/2021 ông Trần Lê Hữu Thọ (Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) dẫn đầu một tổ công tác phường này đi xử lý hoạt động một lò bánh mì ở số 389, đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa, TP. Nha Trang). Và tạm giữ giấy phép kinh doanh.

Trong khi đó điều 4 Công văn số 4471/UBND-VP Của UBND thành phố Nha Trang vừa ký 3 ngày trước đó (ngày 09/7/2021 hướng dẫn áp dụng Chỉ thị 16 đã gửi cho phường Vĩnh Hòa) ghi rất rõ: cơ sở sản xuất bánh mì được tiếp tục hoạt động.

Lần 2: Chiều 18/7 với clip “Bánh mì không phải là lương thực” ông Thọ có những lời lẽ xúc phạm, tịch thu giấy tờ xe khống chế Trần Văn Em đưa về phường, can thiệp Công ty TNHH Cơ khí và Xây dựng An Đại Thành đuổi việc Em.

Điều 357 BLHS năm 2015, Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ:

"1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm: (b) Phạm tội 02 lần trở lên;''

Theo điều luật viện dẫn, các hành vi của Thọ đã đủ yếu tố cấu thành Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ được qui định tại Điều 357 BLHS. ( điểm b, khoản 2, phạm tội 02 lần trở lên) có mức hình phạt từ 5 đến 10 năm.

Trường hợp này không thể viện dẫn thiếu hiểu biết để né tránh sự trừng phạt pháp luật, mà   vì động cơ cá nhân, muốn thể hiện quyền lực. với suy nghĩ chủ quan làm như vậy  địa vị, uy tín, sẽ được thêm củng cố.

Ngoài ra ông Thọ phải bồi thường các tổn thất của cơ sở sản xuất bánh mì trong những ngày bị rút giấy phép hoạt động, bồi thường tổn thất tinh thần cho Trần Văn Em theo qui định pháp luật.

LS NGUYỄN KHẢ THÀNH 22.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.