dimanche 25 juillet 2021

Nguyễn Như Phong - Phát biểu thế, ai chả nói được!


Từ 8 giờ sáng tới giờ (9h30), tôi lắng nghe rất chăm chú các đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

Tôi nghe rất nghiêm túc, bởi tôi thấy bảo các đại biểu lần này là " kho tàng trí thức"...

Nhưng thực sự là tôi thấy ngán đến tận cổ.

Hầu hết là những lời giao đãi, đại ngôn, sáo rỗng, và ... xưa như Trái đất (trừ ông Vũ Tiến Lộc).

Nào là "tán thành", "đồng thuận" "đánh giá cao", "nhất trí".

Nào là "chia sẻ" "mong chờ" "quyết tâm"...

Rồi kể lể công lao. Rồi cầm giấy đọc như vẹt! Thậm chí khoe cả đã tổ chức "đánh trống Bát Nhã" ?

Nói thế, ai chả nói được!

Trừ ông Vũ Tiến Lộc có đưa ra ý kiến là "phải xem lại những gì đang cản trở sự phát triển doanh nghiệp tư nhân để tháo gỡ" và phải khẩn trương cải cách thể chế kinh tế..."

Các đại biểu có nhời trước Quốc hội hầu như không dám nhắc đến những gì đang gây cản trở cho sự phát triển của doanh nghiệp cả Nhà nước lẫn tư nhân. Không hề nói đến những bất cập, sự yếu kém trong công tác điều hành của chính quyền các cấp.

Không ai nói đến tình trạng "trống đánh xuôi, kèn thổi ngược" trong việc điều hành công tác chống dịch của một số Bộ, địa phương.

Kinh tế đất nước đang rối như tơ vò. Duy nhất chỉ có Ngân hàng Nhà nước là có chỉ đạo cụ thể các Ngân hàng giảm lãi suất cho vay. Còn tất cả các Bộ, Ngành khác, chưa đưa ra được sáng kiến gì làm lợi cho dân, cho doanh nghiệp.

Thưa các vị đại biểu Quốc hội. Dân không cần nghe những lời nịnh nhau, những lời ca ngợi, tâng bốc... Mà muốn đại biểu Quốc hội, bằng trí tuệ của mình phải đưa ra giải pháp, biện pháp cụ thể, nhằm giúp chính phủ tháo gỡ nhưng khó khăn đang nảy sinh, gây cản trở sự phát triển kinh tế.

Chứ còn cái gì các vị cũng "nhất trí, đồng ý, tán thành..." thì ...Xin lỗi, cần quái gì các vị!

NGUYỄNNHƯ PHONG 25.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.