samedi 31 juillet 2021

Tạ Duy Anh - Cả Trung Quốc và Hoa Kỳ đều đã nói rõ, còn Việt Nam ?


Trung Quốc đã nói rõ là họ phải sở hữu 80% diện tích Biển Đông. Ngoài những lời tuyên bố được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, đường lưỡi bò là một sự xác quyết rõ ràng và bá quyền nhất cho tham vọng này.

Điều đó có nghĩa, toàn bộ những gì Việt Nam đang tuyên bố chủ quyền trên Biển Đông, trước sau cũng sẽ bị họ đánh chiếm (có chiếm được không lại là chuyện khác).

Hoa Kỳ cũng đã nói rất rõ là những đòi hỏi lãnh thổ của Trung Quốc trên Biển Đông là vô lý và vô nghĩa. Hoa Kỳ đã, đang và sẽ còn đủ sức để đảm bảo tuyên bố này không chỉ là tuyên bố suông.

Ấn Độ, Nhật Bản, châu Âu, Úc…bằng các cách khác nhau, cũng đã nói rất rõ quan điểm của họ, là ủng hộ phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế, theo đó bác bỏ đòi hỏi chủ quyền phi lý của Trung Quốc như họ đưa ra, trên Biển Đông.

Cục diện thế giới đang xoay sự có lợi về phía Việt Nam, bên tranh chấp lớn nhất với Trung Quốc. Cũng phải nói rõ một điều, sau hàng ngàn năm chiến tranh vệ quốc, hiện Việt Nam chỉ còn duy nhất một kẻ xâm lược ngoại bang, đó là bọn cộng sản Trung Quốc.

Cách đây gần 10 năm, tôi đã đưa ra quan điểm này trong chuyên luận Sống với Trung Quốc:

“Chúng ta cần nắm lấy thời cơ là chưa bao giờ Việt Nam quan trọng với Hoa Kỳ như khi họ quyết định trở lại châu Á. Họ biết rõ chúng ta là ai, có thể làm gì giúp cho mục tiêu của họ. Cái mục tiêu ấy là không cho Trung Quốc vượt qua giới hạn đỏ về quyền lực bằng những bành trướng nhanh chóng lực lượng hải quân do đó phải thôn tính Biển Đông làm bàn đạp.

May thay đấy cũng là mục tiêu của chúng ta, trùng khít với lợi ích của chúng ta ở khía cạnh bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự trùng hợp lợi ích này chính là cơ sở bền chắc và đáng tin nhất cho một mối quan hệ thân cận, phụ thuộc nhau về mục tiêu chiến lược, lợi ích lâu dài giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Thời cơ cho mối quan hệ này đang chín muồi và Việt Nam, vì lợi ích lâu dài của dân tộc, sẽ phải chủ động dọn dẹp, dũng cảm gạt sang một bên những vật cản mà lịch sử quăng lại để tiến về phía Hoa Kỳ, hơn là đòi hỏi điều ngược lại”. (Hết trích)

Nhân lời đề nghị của bộ trưởng Hoa Kỳ, tôi muốn nhắc lại với các nhà lãnh đạo Việt Nam điều mà tôi cũng đã nói trong chuyên luận vừa dẫn: “Nếu không có Hoa kỳ thì Trung Quốc không chỉ nuốt sống Biển Đông, Biển Hoa Đông, mà đã tìm cách thống trị thế giới từ lâu rồi. Đó hoàn toàn không chỉ là một cách nói. Chủ nghĩa bành trướng Đại Hán, định nghĩa theo một cách dễ hiểu hơn, là không có giới hạn nào về địa lý thoả mãn được nó.”

TẠ DUYANH 30.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.