jeudi 22 juillet 2021

Hoàng Nguyên Vũ - 5 K chưa đủ !


Một người bạn hỏi mình: Nếu tiêm xong, miễn dịch cộng đồng, áp dụng 5K nghiêm ngặt, Việt Nam sẽ lại ngon lành chứ nhỉ?

Mình cười nhẹ: Tiêm xong: có thể. Miễn dịch cộng đồng: có thể (đấy là dùng cách nhìn tích cực nhất). Còn 5K nghiêm ngặt: không bao giờ.

Khi mà hai tính cách cố hữu vẫn luôn mãn tính là ham vui và nhiều chuyện còn chình ình ngự đó, thì có mà 5K...trên tivi!

Nhà người ta F0 mà cả đàn còn dài cổ hóng từ ngoài cửa nhà người ta hóng vào, rồi "mọi người ơi mọi người ơi" nhặng xị lên, thì ngồi đó mà 5K đi.

Thêm một K nữa là Không nhiều chuyện, may ra còn có thể!

HOÀNG NGUYÊN VŨ 22.07.2021 (Tựa đề do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.