mardi 20 juillet 2021

Đỗ Nguyên Ái - Vô vọng !


Câu hỏi triết học "bánh mì có phải là thực phẩm không", nếu cứ cố trả lời cho rốt ráo, sẽ dẫn tới những câu hỏi triết học khác có khả năng đưa bạn vô tù.

Đó không phải là một trường hợp nhũng lạm, hiếp đáp dân lành đơn lẻ.

Hầu hết chúng ta, nếu có đôi lần va chạm với các lực lượng thực thi pháp luật từ nam ra bắc, từ cao cấp tới cấp cò con thôn ấp, đều biết rằng hiện tượng đó là phổ biến.

Đó không phải chỉ là sự ngu dốt của một cán bộ cấp xã. Đó là sự thực thi uy quyền có được bằng dùi cui và nói láo. Ngay từ ngày đầu gần một thế kỷ trước dưới cái nhãn "tuyên truyền giải phóng", cho đến một điều trong cái thứ gọi là hiến pháp hôm nay, phi luận lý phi luân lý, vô thiên vô pháp.

Đó không phải là một lỗi vận hành do văn bản không rõ ràng hay do trình độ hạn chế của nhân viên công quyền. Đó chính là cách thiết kế hệ thống, là phương thức kéo dài sự sống còn của một thể chế từ lâu đã mất chính danh.

Vô vọng! Không phải vì trận dịch bởi con virus vớ vẩn này. Dù nó có giết chết mười triệu, thì chúng ta vẫn còn đó chín mươi triệu người. Vô vọng là vì ngay từ trước trận dịch này, gần một trăm triệu anh em ta mang tiếng con người nhưng đã sống như cầm thú.

ĐỖ NGUYÊN ÁI 20.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.