jeudi 6 mai 2021

Song Chi - Sao không sang Nga, Tàu, Cuba du học ?


Đọc một status của người khác mới biết chuyện du học sinh “yêu đảng yêu bác” sang nước khác học rồi gây hấn với cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản, ngứa mắt với lá cờ vàng không phải chỉ có mỗi trường hợp láo xược mới đây.

Kể cũng lạ, không thích “cái đám người Việt lưu vong, ôm chân ngoại bang, phản động cả lũ”, không thích nhìn “cái cờ ba que” thì chọn mấy nước Nga, Tàu, Cuba mà du học là khỏi đụng đám người đó, đụng lá cờ đó.

Ai bảo chọn sang Úc, sang Mỹ, Anh, Pháp, Đức... làm gì để rồi ngứa mắt ngứa miệng rồi làm bậy, vi phạm pháp luật của nước người? Sống ở các nước tư bản giãy chết là mọi thứ đều phải theo luật, chứ có phải như ở Việt Nam - nơi từ công an, quan chức cho tới cái đám trẻ trâu con ông cháu cha là cứ hỗn hào hống hách, ngồi xổm lên pháp luật quen thói?

Người dân chạy từ Bắc vô Nam, mấy ông rượt theo vô Nam. Họ phải chạy tuốt qua xứ khác mà cha con mấy ông cũng cứ chạy theo, họ đi đâu lại chạy theo đó là sao?

Cứ bần thần nghĩ cái nền giáo dục gì mà kinh khủng, dạy trẻ con biết căm thù từ khi mới biết mặt chữ, biết làm phép tính cộng trừ. Kiểu “chú Ba giết được hai thằng Mỹ, chú Tư giết được ba thằng ngụy, tổng cộng hai chú giết được bao nhiêu thằng ác ôn?”, mở miệng ra là chửi “thằng Diệm, thằng Thiệu”…

Thời chiến như thế đã kinh hồn, đến khi chiến tranh kết thúc gần nửa thế kỷ rồi, giáo dục từ nhà trường, từ gia đình ra sao mà lắm đứa trẻ ranh vẫn giữ lòng căm thù ngùn ngụt đến thế?

Một nền giáo dục bao nhiêu năm vẫn không dạy cho con người biết thế nào là khoan dung, biết tôn trọng sự khác biệt, đối lập, chả trách gì xã hội ấy không đầy rẫy cái ác, tội ác.

SONGCHI 05.05.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.