samedi 15 février 2020

Mai Bá Kiếm - Vừa cầu viện vừa chảnh chó !


Tranh của Japan Times

Tâp Cận Bình không dám làm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, mà đá quả bóng trách nhiệm này cho Thủ tướng Lý Khắc Cường.

Vậy mà trong lúc xấc bấc xang bang chống dịch, nịnh thần Vương Nghị (Bộ trưởng Ngoại giao) vẫn tung hô “thánh hoàng vạn tuế”:

“Chỉ có sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình, chúng ta mới có thể kiểm soát được dịch bệnh bất ngờ này, nó đã lan rất nhanh. Điều này không chỉ để bảo vệ sức khỏe của người dân Trung Quốc, mà còn ngăn chặn sự lây lan nhanh chóng của dịch bệnh này trên thế giới…


Chúng tôi đã thực hiện những nỗ lực phòng ngừa và kiểm soát hoàn chỉnh như vậy, những nỗ lực toàn diện đến mức tôi có thể thấy bất kỳ quốc gia nào khác có thể làm điều này.


Bất kỳ nhà lãnh đạo nào ở một quốc gia khác sẽ gặp khó khăn rất khó khăn. Tuy nhiên, Trung Quốc đã có thể làm được điều này.


Trung Quốc vừa bảo vệ sự quản lý dịch bệnh vừa tấn công vào vụ phản ứng thái quá (overreaction) của các quốc gia khác (ám chỉ Hoa Kỳ)".

MAI BÁ KIẾM 15.02.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire