vendredi 22 septembre 2023

Dương Quốc Chính - Vì sao chị Hằng bị tù ?

 

Chị Hằng có công to mà luật sư cũng như chị không dám nói ở tòa, để xin giảm án.

Đó là nhờ có chị lai trim tán loạn nên chính phủ mới nhanh chóng có Nghị định NĐ 93/2021 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố ; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Nghị định 93 đại khái là khung pháp lý để buộc phải minh bạch tiền từ thiện. Như vậy, chị Hằng là một nạn nhân của sự sơ hở pháp luật, dẫn tới việc trục lợi từ thiện dễ dàng. Trục lợi dễ thế nên chị Hằng mới có cơ hội mà mơ thấy sự lừa đảo.

Điều 331, khiến chị Hằng đi tù nó ảo. Bản chất không phải cứ chửi bới, vu khống, làm nhục...tổ chức, cá nhân, là bị tù đâu. Chẳng qua là chửi ở đâu, có bao nhiêu người hóng được mà thôi. Cái nguy hiểm dẫn đến tội to của chị là chém lai trim đông người hóng quá.

Với cả chị có tội to nữa là chửi anh Mãi. Nhưng lại không thấy anh Mãi kiện!

Tóm lại, chị bị tù do chửi chỗ đông người quá, và chửi quan chức đương nhiệm.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 22.09.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.