jeudi 30 mars 2023

Nguyễn Thông - Bộ máy song trùng, lưỡng đầu chế

 

Ối giời, tỉnh Đồng Nai, đảng với điếc thế này thì thà đừng có. Dân còng lưng gánh chính quyền đã không ngóc đầu lên được, lại vớ phải đám lãnh đạo đảng như ri thì còn chi là đời.

Mà hình như chẳng phải chỉ ở Đồng Nai.

Mà không thấy trách nhiệm của đám phụ trách công tác tổ chức cán bộ đã từng lựa chọn và lôi chúng nó lên ngôi, đặt ngồi vào ghế.

Sau đây là trích đoạn thông báo của Ủy ban Kiểm tra trung ương (ngay cái ủy ban kiểm tra này chỉ nhõn làm công việc riêng của đảng nhưng lại ăn lương từ ngân sách nhà nước):

"Ủy ban Kiểm tra Trung ương khẳng định, trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Đồng Nai và các ông:

- Trần Đình Thành (nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh),

- Nguyễn Phú Cường (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai),

- Đinh Quốc Thái (nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh),

- Cao Tiến Dũng (Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh),

- Võ Văn Chánh (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Biên Hòa, nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh),

- Trần Văn Vĩnh (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh).

Và một số cá nhân khác. Tới nay, các cơ quan liên quan đã kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên và các tổ chức Đảng nói trên".

Coi cái danh sách bị kỷ luật này, điều rút ra được là: Hư toàn diện, hư hỏng từ trên xuống dưới, từ cao xuống thấp. Thế mà có lúc chúng chễm chệ oai phong, thét ra lửa, dạy dỗ người nọ người kia, như sứ quân một cõi.

Bộ máy cai trị song trùng tồn tại đã quá lâu rồi, chỉ chết ngân sách, chết dân thôi.

NGUYỄN THÔNG 30.03.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.