dimanche 26 mars 2023

Nguyễn Đình Bổn - Trồng cây đợi lớn lâu quá nên làm mái che ha?

 

Đó là "lý luận" của mấy ông trong  Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM, nơi đề nghị làm mái che bằng sắt, tôn, bạt trên đường Lê Lợi!

Nếu ngon mấy ông bỏ ra hàng ngàn tỉ, làm các mái vòm như các nước Châu Âu thì mới ngon.

Còn vụ cây thì đừng xạo mấy cha. Ai cũng biết kỹ thuật trồng cây hiện nay đã tiến bộ vượt bậc, cây cổ thụ trong rừng họ còn bứng về trồng ngon lành. Hồi còn sống, ông Trần Đại Quang đã "trồng" một cây thị trên 100 tuổi đến giờ vẫn còn nha!

Vì vậy chuyện bứng các cây đã có tàng rộng nhưng hợp thổ nhưỡng, hợp với đô thị Sài Gòn về trồng là chuyện không hề khó, hỏi mấy ông nông dân nhà vườn họ chỉ cho.

* Ảnh: Các cây rừng đang được nhà vườn rao bán, họ sẽ trồng cho khách hàng, chết cây nào đền cây nấy.

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 26.03.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.