dimanche 26 mars 2023

Nguyễn Đình Bổn - Trận thư hùng sắp diễn ra

 

Chúng ta sắp chứng kiến một cuộc phản công lớn, toàn diện để thu hồi lãnh thổ của Ukraine!

Tuần này Putin lại tự chuốc chén đắng cho mình khi ân cần, xun xoe đón tiếp Tập. Nhưng Tập là con cáo già nên chỉ hứa hẹn chung chung mà không dám công khai viện trợ hoặc bán vũ khí cho Nga. Belarus, Iran cũng...im im.

Ngoài ra 8 tháng tập trung vào Bakhmut với tổn thất cực lớn về sinh mạng và đạn dược đã sắp bị tuyên bố thất bại. Lãnh đạo quân đánh thuê thất vọng đòi sang Châu Phi, chắc định chạy xa bàn tay nhuốm máu của Putin.

Chắc chắn sắp nổ ra một cuộc đối đầu kinh khủng, chúng ta đừng tin vào những tuyên bố ngay cả của tổng thống Zelensky, khi ông nói chúng tôi chưa thể đánh vì đang thiếu đạn.

Đó chỉ là những hỏa mù phía sau chiến trường. Thực tế viện trợ của khối NATO với máy bay Mig-29, xe tăng, xe bọc thép, UAV, giàn phóng hỏa tiễn... đang đổ vào Ukraine. Và họ nói quyết chiến ở phía Đông nhưng khả năng cao đánh phía Nam, tấn công mạnh mẽ vào Crimea, Nga cũng biết điều đó nên tăng cường phòng thủ bán đảo này. Vượt qua những chướng ngại đó cần các khí tài hiện đại từ NATO, và Ukraina có thể đã sở hữu.

Trong khi đó Nga đã dần cạn nguyên liệu cho chiến tranh, và tương quan về vũ khí nghiêng hẳn phần có lợi cho Ukraine.

Quân đội Ukraina lại có một tổng thống tài năng, gan dạ, các tướng lĩnh xuất sắc và mưu lược. Còn ở phía Nga một không khí hoài nghi đang bao trùm lên tất cả. Các đầu tàu chỉ có một con bài mà phương tây đã biết tẩy: hăm dọa vũ khí hạt nhân.

Thời điểm phản công của Ukraine sẽ đến, không còn lâu!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 25.03.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.