mercredi 21 juillet 2021

Phan Châu Thành - Đi tắt, xin xỏ…làm hỏng cả một thế hệ


Bệnh cúm tàu nguy hiểm chủ yếu với người già trên 55 tuổi và những người có bệnh nền, chứ những bạn trẻ chẳng có gì đáng lo sợ lắm đâu.

Nếu chẳng may bị dính thì cũng chỉ là ốm một trận, có thể là ốm nặng, nhưng khả năng chết là rất ít.

Tiêm vaccin chủ yếu là để không ốm nặng đến mức phải nhập viện, hay tử vong. Chứ vaccin cũng chỉ có khoảng 88% khả năng miễn nhiễm, tức là 12% khả năng bạn vẫn mang mầm bệnh trong người.

Thế nên hãy nhường cho y bác sĩ, người già, người có bệnh nền, những người làm việc đòi hỏi tiếp xúc với nhiều người trước đã. Những người có khả năng ở nhà được, thì không nên tranh vaccin làm gì. Những trò ngoại giao, đi tắt, xin xỏ... sẽ làm hỏng cả một thế hệ con cháu đấy.

----------------

Hồi tháng 1/2021, khi Ba Lan bắt đầu tiêm cho các y, bác sĩ, có 10 nghệ sĩ tham gia chương trình quảng cáo cho việc tiêm chủng cũng được "linh động" tiêm trước. Sự việc vỡ lở, báo chí, dư luận phân tích rầm rầm, mọi người cũng hiểu ra vấn đề.

Cá nhân mình, do những đóng góp cả năm dịch bệnh và cũng có bệnh nền, từ cuối tháng 2/2021 đã được bệnh viện thân quen gọi lên tiêm. Nhưng mình từ chối, bình tĩnh chờ đến lượt. Vào cuối tháng 4/2021, mình đã tiêm đúng theo lịch của mình, là người lớn sau cùng trong nhà tiêm, tiêm cùng với những người không có giấy tờ mà mình giải quyết.

Lương tâm như thế đỡ lăn tăn hơn, xin xỏ, loay hoay làm gì cho khổ. Cẩn thận chút là không sao đâu.

PHANCHÂU THÀNH 20.07.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.