lundi 12 juillet 2021

Nguyễn Thông - Cuba


Hồi xưa ở miền Bắc, đám chúng tôi được nhà chức việc khuyên răn (đồng thời cũng là cảnh cáo, kiểu như mày mà không làm theo thì chết với chúng ông), khuyên rằng:

"Nghe đài đọc báo của ta/Đừng nghe đài địch bàn ra tán vào/Tin đài tin báo của ta/Đừng tin đài địch, ba hoa nói xằng".

Nghe phong thanh ở Cuba, nơi canh giữ hòa bình thế giới, thức cho Việt Nam ngủ, đang nhiều biến động dữ dội. Dân chúng hôm qua xuống đường khởi đầu cuộc "đấu tranh này là trận cuối cùng".

Nhà cháu đâm tò mò, tìm báo đài ta nhưng không có lấy một nửa chữ. Muốn tin mà chả có chỗ để tin. Còn báo "địch" thì nhan nhản.

Mừng cho người Cuba đã ngủ dậy. Hơn 60 năm sống "tự do" nhưng bị nghèo đói đè nén áp bức dưới bộ máy chuyên chế độc tài, giờ mới thức tỉnh, như thế là quá chậm, quá chậm.

Thử hỏi, tự do độc lập để làm gì khi không có hạnh phúc.

NGUYỄN THÔNG 12.07.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.