mercredi 29 juillet 2020

Lưu Trọng Văn - Một ASEAN bao gồm Úc và New Zealand ?Sẽ là một bước ngoặt lịch sử phát triển ASEAN nếu có Úc và New Zealand cùng tham gia.

Với nền văn minh và kinh tế phát triển của Úc và New Zealand và mối quan hệ gắn bó của hai quốc gia trên với EU, Anh, Mỹ, Canada ; một ASEAN bao gồm Úc và New Zealand sẽ là một cộng đồng mạnh. Sẽ tác động tốt cho khu vực châu Á-Thái bình dương, tránh được sự mất cân bằng giữa các quyền lực giữ được hòa bình và ổn định.

Một ASEAN bao gồm Úc và New Zealand sẽ là một thực thể buộc Trung Quốc chỉ có một con đường là sống chung hòa bình nếu muốn phát triển.

Việt Nam sẽ có vai trò kết nối quan trọng cho quan hệ ASEAN + 2 với Trung Quốc. Với thế và lực này Việt Nam có thể có cơ hội thoát Trung nhanh chóng mà vẫn sống chung hòa bình, bình đẳng, cùng có lợi với một Trung Quốc vĩ đại mà người Dân Việt Nam thực lòng khát khao mong ước.

Một ASEAN bao gồm Úc và New Zealand chắc chắn sẽ đi vào thực chất gắn kết thực sự các quốc gia trong khối, trên nguyên tắc tất cả cùng có lợi, và sẽ là một thực thể mạnh mà thế giới phải coi trọng.

Sẽ có Quốc hội ASEAN, Ủy ban Điều hành, Ngân hàng và Liên minh quân đội- hải quân bảo vệ vùng trời, vùng biển chung thay cho cơ chế quá lỏng lẻo hiện nay.

Một ASEAN + 2 như thế sẽ giúp các nước trong khối ASEAN hiện nay thoát khỏi cảnh đi dây quá mệt mỏi và mất lực phát triển giữa Mỹ và Trung Quốc.

LƯU TRỌNG VĂN29.07.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.