mercredi 16 juin 2021

Nguyễn Thông - Hãy xử bọn lừa đảo và háo danh trước đã !


Chính quyền (mà không biết có phải chính quyền không, hay do mấy ông báo chí vống lên) đòi "xử" bà Hằng đài phát thanh truyền hình Đại Nam về "tội" lên mạng xâm phạm lợi ích cá nhân, lợi dụng quyền tự do dân chủ, vi phạm luật an ninh mạng, v.v…

Đừng thấy người ta đàn bà, hì hì, mà hiếp.

Đúng ra phải tuyên dương bả trong cuộc tố cáo, mổ xẻ giải phẫu làm sạch xã hội đã quá bẩn, lắm ung nhọt.

Lâu nay xã hội cứ e dè, dĩ hòa vi quý, tránh né loại đối tượng này nọ, tạo những vùng cấm, giờ có người sổ toẹt ra thì khó chịu.

Muốn xử thì trước hết chính quyền và báo chí hãy phụ bà ấy xử bọn lừa đảo và háo danh đi đã. Xử xong đám đó, hãy xét công tội trưởng đài Hằng.

Tôi không bênh bà Hằng, nếu bà ấy sai thì cũng bị phán xét như mọi người. Nhưng nhà cai trị và báo chí mậu dịch học đâu cái thói "cả đầu gối thúc miệng em" như thế.

NGUYỄNTHÔNG 13.06.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.