jeudi 17 juin 2021

Nguyễn Như Phong - Lãnh đạo Bộ Y tế không nên phụ thuộc vào cơ chế


Việc hàng trăm ngàn liều vaccin được nhập về nằm trong kho gần hai chục ngày là điều dư luận thắc mắc.

Lãnh đạo Bộ Y tế thì giải thích là do " vướng cơ chế".

Đúng thế, chúng ta đang có quá nhiều chính sách, thông tư, nghị định lạc hậu, đang trói buộc sự phát triển của xã hội, của doanh nghiệp. Chính phủ đang tập trung tháo gỡ, và việc này, cũng giống như gỡ cuộn chỉ bị rối.

Nhưng đó là việc khác. Còn đây là việc chống dịch, là việc chữa bệnh cứu người. Là "chữa bệnh như cứu hỏa", là "chống dịch như chống giặc". Mà đã "chống giặc’’, thì miễn thắng là được, cần gì phải cơ chế, cần gì phải lệ thuộc.

Lẽ ra các cơ quan có trách nhiệm của Bộ phải nhảy vào cuộc ngay lập tức, để cứu người thì phải dám vượt qua những cơ chế không còn phù hợp. Và tôi tin chả có ai nỡ đi kỷ luật những người vì cứu dân mà dám " lách luật".

Qua việc này, thấy hiện nay có quá nhiều cán bộ các cấp, các ngành không dám chịu trách nhiệm, vô cảm với dân. Mà chính phủ đang kêu gọi phải có những lãnh đạo "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm".

Cho nên thiết nghĩ, đây cũng là bài học hay trong hoàn cảnh " chống giặc" !

NGUYỄNNHƯ PHONG 17.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.