mardi 15 juin 2021

Mai Bá Kiếm - Nghĩa vụ nộp đủ, quyền lợi đi xin


Đến 7/6/2021, TPHCM đóng góp vào quỹ vaccin phòng chống Covid-19 hơn 2.190 tỉ đồng, so với cả nước là hơn 3.500 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 62,6%.

Trưa ngày 15/6/2021, cả nước có 118 ca mắc Covid-19 mới, trong đó TPHCM có 29 người, vượt qua Bắc Ninh (15 người) lên hạng nhì, sau Băc Giang (69 người) còn Hà Nội chỉ có 1 người. Thiếu “công cụ hỗ trợ”, TPHCM làm tờ trình xin Thủ tướng được chủ động tìm nguồn vaccin…

Để tăng tính van nài, Người Lao Động đặt tựa có chữ “Tha thiết xin Thủ tướng”, sau đó có ai đó bị “chạm nọc”, NLĐ đục bỏ trạng từ “tha thiết”.


Hóa ra, họ vẫn còn “dây thần kinh mắc cỡ”. Nhưng vấn đề ở đây là TPHCM không xin tiền, chỉ “xin cơ chế” thôi! Mà “cơ chế” này không phải “được tự chủ về bán đất công sản không thông qua đấu giá”, đây là xin tự chủ để doanh nghiệp TPHCM nhập vaccin tiêm cho công nhân của họ.

Có thể “cơ chế nhập vaccin” nếu cho TPHCM là xẻ bớt “cái bánh độc quyền” của Bộ Y tế, nên NLĐ cài thêm chữ “tha thiết” cho hợp ngữ cảnh mà gây nhột?

TP HCM có trên 7,2 triệu người từ 18 tuổi trở lên. Số người lao động làm tại các doanh nghiệp, tập đoàn trong các KCN, KCX trên 1,6 triệu người.

Nhưng đến nay, chỉ có 10.179 người tiêm đủ 2 mũi thuộc giới y tế và cán bộ nhân viên tham gia phòng chống dịch. Tuy đã tiêm 2 mũi, vẫn có 52 nhân viên bệnh viện Nhiệt Đới bị lây nhiễm.

Nếu 1,6 triệu công nhân của TPHCM chờ đến Tết Congo mới được tiêm, mà ổ dịch xảy ra trong Khu công nghiệp, Khu chế xuất thì Que Será, Será? Kinh nghiệm sau khi dịch xảy ra trong Khu công nghiệp Bắc Giang, Bắc Ninh, Bộ Y tế mới ưu tiên tiêm cho 40.000 công nhân ở hai tỉnh này thì đã quá muộn!

MAIBÁ KIẾM 15.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.