lundi 21 juin 2021

Hạ Nguyên - Sài Gòn bịnh


(Xin giới thiệu một bài thơ dễ thương, hết sức…Sài Gòn - TM)

Bnh mt ri. Góc ph ng đi nhen

Và tt bt nhng ngn đèn xanh đ

Bước nh thôi. Sài Gòn đang mt đó

Có ai đâu vui khe mãi trên đi?

Gò Vp bun, Bình Thnh cũng chơi vơi

Thương Thnh Lc tng cơn đau tht ngc

T qun Nht, qun Ba, qua Th Đc

Khúc quanh nào cũng nóng lnh âu lo.

Lc mt nhau trong truy vết hn hò

Lp khu trang giu n cười mt l

Còi cu thương qun lòng đường hi h

C bàng hoàng nhng F1, F0...

Tháng Sáu mưa, đếm bong bóng php phng

Nhng con s vn chưa bun dng li

Sài Gòn bnh. Đó đây đành tr ni

Qua quán quen, gp bin "Bán mang v"!

Mt chút thôi, khi bo bnh t b

Tm giãn cách cho đi thêm khong lng

Gi nim tin nơi thiên thn áo trng

Và đng hành, đng hướng... S yên thôi!

HẠ NGUYÊN

Trang thơ Vĩnh Nam 11.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.