vendredi 25 novembre 2022

Hoàng Nghĩa Nhân - Tôi lên án

 

Trong vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, tháng 4/2021, Việt Nam ta đã có sáng kiến và được 15/15 Ủy viên Hội đồng Bảo an bỏ phiếu thông qua Nghị quyết về vấn đề Bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với sự sống của người dân.

Chủ trì phiên thảo luận để đi đến việc thông qua nghị quyết quan trọng này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh phá hủy cơ sở hạ tầng thiết yếu là một vấn đề nhức nhối đang diễn ra tại nhiều cuộc xung đột, để lại hậu quả nghiêm trọng và kéo dài đối với người dân.

Ông Sơn nhấn mạnh, là một nước từng bị chiến tranh tàn phá, Việt Nam khẩn thiết yêu cầu các bên liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo quốc tế. Thúc đẩy hợp tác quốc tế và khu vực cũng như vai trò của Liên Hiệp Quốc trong hỗ trợ phục hồi, tái thiết cơ sở hạ tầng thiết yếu, nâng cao khả năng tự cường của người dân nhằm ứng phó với các thách thức trong và sau xung đột.

Đại diện Việt Nam lưu ý cần chú trọng giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột như nghèo đói, bất công, chính trị cường quyền, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực phát triển bền vững ở cấp toàn cầu và quốc gia...

15/15 phiếu thuận, hẳn nhiên là có Nga - Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an, tất nhiên, ở thời điểm họ chưa phát động cái gọi là "chiến dịch quân sự đặc biệt" trên lãnh thổ Ukraine.

Còn trong những ngày này, Nga đang nã tên lửa vào hệ thống năng lượng Ukraine. Quốc gia thuộc Liên Xô cũ này đang chìm trong bóng đêm, gây liên tưởng tới Hà Nội, miền Bắc Việt Nam từng bị những cái đầu hiếu chiến Hoa Kỳ tuyên bố sẽ đưa về thời đồ đá 50 năm trước...

Thuộc về đa số Nhân dân Việt Nam, trực tiếp hay gián tiếp đều là nạn nhân chiến tranh xâm lược, nạn nhân xung đột vũ trang, nạn nhân của chính trị cường quyền, Tôi bày tỏ thất vọng về nước Nga - quốc gia kế thừa Liên Xô cũ, vốn được xây dựng hình ảnh là thành trì của hòa bình thế giới.

Và tất nhiên, Tôi lên án mọi hành vi tấn công vào cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với người dân, vi phạm trắng trợn Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

HOÀNG NGHĨA NHÂN 25.11.2022

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.