mercredi 4 août 2021

Mai Bá Kiếm - VnExpress dùng mánh gian trá ca tụng Sinopharm vô ích

 

Ngày 01/4/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định 447/QĐ-TTg công bố dịch Covid-19. Theo đó, đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A.

Trong khi đó, khoản 1 điều 29 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định: “Người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch và đến vùng có dịch BẮT BUỘC phải sử dụng vaccin, sinh phẩm y tế đối với các bệnh có vaccin, sinh phẩm y tế phòng bệnh”.

Vì vậy, nhóm lợi ích sinh phẩm y tế tưởng vớ cơ hội này nhập vaccin Sinopharm về và đè người trong vùng dịch ra tiêm bắt buộc!

Họ không dè: Điều 30 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định: Bộ trưởng Bộ Y tế có trách nhiệm: Ban hành danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccin, sinh phẩm y tế bắt buộc quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật này!

Vậy mà, từ 1/4/2020 đến nay, bộ trưởng Nguyễn Thanh Long "quên" bổ sung bệnh Covid-19 vào danh mục bệnh truyền nhiễm phải sử dụng vaccin, sinh phẩm y tế bắt buộc vào Thông tư 38/2017/TT-BYT, mà chính ông Long ký thay (bộ trưởng N.T. Kim Tiến) hồi còn làm thứ trưởng!

(Thông tư: 38/2017/TT-BYT, ngày 17/10/2017)

BAN HÀNH DANH MỤC BỆNH TRUYỀN NHIỄM, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG PHẢI SỬ DỤNG VẮC XIN, SINH PHẨM Y TẾ BẮT BUỘC

Điều 2. Danh mục bệnh truyền nhiễm, phạm vi và đối tượng phải sử dụng vaccin, sinh phẩm y tế bắt buộc đối với người có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm tại vùng có dịch hoặc đến vùng có dịch.

1. Danh mục bệnh truyền nhiễm và vaccin, sinh phẩm y tế phải sử dụng bắt buộc:

TT Tên bệnh truyền nhiễm vaccin, sinh phẩm y tế sử dụng

1 Bệnh bạch hầu : Vaccin bạch hầu phối hợp có chứa thành phần bạch hầu

2 Bệnh bại liệt : Vaccin bại liệt đa giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần bại liệt

3 Bệnh ho gà : Vaccin ho gà phối hợp có chứa thành phần ho gà

4 Bệnh rubella : Vaccin rubella đơn giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần rubella

5 Bệnh sởi : Vaccin sởi đơn giá hoặc vắc xin phối hợp có chứa thành phần sởi

6 Bệnh tả : Vaccin tả

7 Bệnh viêm não Nhật Bản B : Vaccin viêm não Nhật Bản B

8 Bệnh dại : Vaccin dại, huyết thanh kháng dại)

Cho nên, nhóm lợi ích không có quyền đè người mắc bệnh Covid-19 ra tiêm các vaccin có thương hiệu: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, SPUTNIK V, Janssen...

Huống hồ gì đè tiêm Sinopharm đang bị mọi người tẩy chay?

MAIBÁ KIẾM 04.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.