dimanche 22 août 2021

Mai Thanh Hải - Thanh Niên tạm dừng phát hành báo in trong 3 tuần

 

1. Sài Gòn lại thực hiện 16++, vật vờ chả biết khi nào xong. Từ mai, hạn chế tối đa người ra đường. Đến cán bộ công chức các cơ quan cực chẳng đã mới đến nơi làm việc, mà cũng phải nhằng nhịt các loại thẻ, giấy phép và đồng phục nhận diện… Tưởng người phát hành báo dễ đi và dễ giao báo lắm hả?

2. Khẩu hiệu là hạn chế tối đa việc tiếp xúc, đến đồ ăn thức uống mua về cũng xịt cồn mù mịt. Tờ báo giao đến tay, gian khổ nghìn trùng, ai muốn vậy đâu?

3. Người dân thiếu thốn, bí bách, căng thẳng và thậm chí nhiều nơi đã đói ăn. Cái bụng không no, cái chân mỏi, cái đầu mệt… ai muốn đọc gì? Giờ là lúc lo cho dân, giúp dân sống, từ ký gạo, mớ rau, chai mắm, trước đã.

 

4. Sản xuất được tờ báo phải qua bao công đoạn, hàng trăm con người… Hạn chế việc tiếp xúc đi lại, cũng là hạn chế hàng vạn sự lây nhiễm nguy hiểm. Còn người là còn của, nữa là đây toàn anh chị em cùng cơ quan.

5. Tạm dừng báo in (báo giấy) để dồn lực cho báo điện tử - báo mạng đang là xu thế chung của thời đại và củng cố lực lượng, cải tiến nội dung - trình bày… Để sau 3 tuần, tờ báo in trở lại có diện mạo mới, sức sống và chất lượng tốt hơn nhiều.

6. Mỗi giây mỗi phút, Thanh Niên điện tử vẫn cập nhật, thông tin kịp thời, chính xác và đa chiều, đa nội dung trên trang quen thuộc: http://thanhnien.vn.

* Những lúc thế này, sự mạnh mẽ và quyết đoán là cực kỳ cần thiết. Cứ vật vờ hoang tưởng “phụng sự bạn đọc”, trong khi bạn đọc đang đói cơm ngắc ngoải, thì khác éo tự hại mình và gây hại cho người mình.

MAITHANH HẢI 22.08.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.