dimanche 22 août 2021

Hà Huy Sơn - Việt Nam không nên dập dịch kiểu Trung Quốc

 

Tôi cho rằng không loại trừ Trung Quốc chính là nơi tạo ra Covid-19. Nhưng nói Trung Quốc cho đến nay đã có thuốc trị là không đúng. Bởi các lý do sau:

1- Chính Trung Quốc cũng phải gánh chịu bệnh dịch này và nó vẫn còn đang lan ra một số địa phương của Trung Quốc.

2- Nếu có thuốc thì nó phải sử dụng ở diện rộng, và như vậy các nước khác sẽ biết được thành phần của nó và cũng sản xuất được.

Mặt khác, Việt Nam không nên áp dụng phương pháp dập dịch của Trung Quốc. Trung Quốc là nước lớn, có thể sử dụng lực lượng để phong tỏa nhiều thành phố hàng chục triệu dân, trong nhiều tháng. Việt Nam không làm được và không nên làm như vậy.

Tôi cho rằng với các biến thể mới của vi rút, Trung Quốc cũng không thể thực hiện phong tỏa được hàng chục thành phố.

Ngày 24/8/2021, Phó tổng thống Mỹ đến Hà Nội. Việt Nam không nên liên minh quân sự với Mỹ để chống Trung Quốc. Nhưng Việt Nam nên nhờ Mỹ giúp dập dịch Covid. Nếu từ chối Mỹ giúp Việt Nam dập dịch thì Đảng có tội với dân tộc.

LSHÀ HUY SƠN 22.08.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.