lundi 23 août 2021

Tuấn Khanh - Trò đáng tởm của Tàu và bọn nhận giặc làm cha

Cơ quan ngoại giao Trung Quốc ở HCM đăng hình này trên Facebook của họ như khiêu khích những ai từ chối vaccin Trung Quốc.

Nhiều kẻ đang hết lời ngợi ca vaccin Trung Quốc và sỉ vả quyền lựa chọn của người Sài Gòn cũng thích thú vui cười theo.

Nhưng tổng lãnh sự Trung Quốc nhầm lẫn một điều đáng thương : họ tưởng mình là cái phao, giống như tưởng tượng Biển Đông là ao nhà của mình.

Còn bọn ăn theo thì tưởng đây là trò hài hước thông minh, lại vơ ngay bọn giặc làm cha để trang trí cho trò tuyên truyền của mình.

TUẤN KHANH 22.08.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.