lundi 23 août 2021

Lưu Trọng Văn - Sài Gòn cần có ngay tướng tài và có tâm

 

Hai ngày đã trôi qua sau khi ông Phong bị thôi tất cả các chức ở Sài Gòn. Đến giờ phút này vẫn chưa có ai thay chức quan trọng nhất của ông: Trưởng ban Chỉ đạo chống dịch thành phố.

Thật vô lý khi tình hình dịch ở Sài Gòn thực chất là khẩn cấp, đại khẩn cấp, bất chấp ai đó vì lý do ngạo mạn nào đó không dám nhìn thẳng Sự thật và công nhận Sự thật. Bộ máy lãnh đạo quốc gia sau khi trảm tướng đã không lập tức điều tướng thay thế.

Hãy tách biệt hai việc khác nhau. Sài Gòn chưa có chủ tịch chưa chết ai, từ từ chọn cũng không sao.

Nhưng lúc khẩn cấp chống dịch mà không có tướng tài, có tâm và có quyền lực thực sự chỉ huy chống dịch là sự khó hiểu.

Trong thực tiễn của Sài Gòn, gã nghĩ tốt nhất ông Nguyễn Văn Nên, người được Dân Sài Gòn đặt niềm tin. Người đã trực tiếp yêu cầu Trung ương phải nhìn nhận tình hình dịch của Sài Gòn là nguy cấp, phải hỗ trợ mạnh và hiệu quả, làm Trưởng ban Chỉ đạo chống dịch Sài Gòn.

Phải bỏ qua các quy trình nhân sự đi!

Thực chất và hiệu quả là thước đo duy nhất lúc này!

LƯU TRỌNG VĂN 22.08.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.