mercredi 14 août 2019

Bùi Chí Vinh - Tối hậu thư từ bãi Tư ChínhNhư đã tiên đoán trước, bọn Trung cộng xâm lược đã quay lại bãi Tư Chính. "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Một lần nữa, thi sĩ và nhân dân phải ra tối hậu thư... 

Vn đ không phi là giàn khoan Hi Dương 8 quay li bãi Tư Chính
Ng
ười Vit Nam không quen thói thp thò
T
bãi Tư Chính nói v điu công chính
L
à tt c nhng gì dán nhãn Tàu phi b nhp kho 

Ti bay không có quyn gì đi tước đot t do
C
a mt dân tc hơn 20 năm ni chiến
T
i bay không có quyn le chiếc lưỡi bò
D
ưới s toa rp ca lũ tay sai đê ti

Dân tc tao đã quen đi đu vi bn ngoi bang nham him
Nham hi
m nht là ti bay, 1.000 năm đô h gic Tàu
Th
i k nào cũng có Lê Chiêu Thng
V
à cũng có anh hùng Nguyn Hu sáng như sao 

Lch s Rng Tiên mnh m bi binh đao
M
i ln mt nước là mi ln cu nước
N
ếu cn đ máu tao hòa chung máu đng bào
Tao s
n sàng Sát Thát mà không h t khướ

Trước k ác, không mt ai chùn bước
K
ác chính là ti bay và lũ liếm gót bù nhìn
H
i Dương 8 hay toàn b Hi Dương Tàu, chp hết
C
c nhn Bch Đng ch sn bn âm binh ! 

BÙICHÍ VINH
14-8-2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire