vendredi 22 octobre 2021

Nguyễn Thông - A dua với cái sai


Gần như cứ vài ngày, không tivi thì báo mậu dịch lại nhắc, lại ca ngợi, tán tụng câu nói bất hủ của thủ tướng Chính: "Vaccin tốt nhất là vaccin tiêm sớm nhất".

Tôi lại cho rằng câu ấy rất vớ vẩn, phản khoa học. Tốt hay không, phải do chính loại vaccin chứ không phải tiêm sớm hay muộn.

Chích cái loại vaccin chỉ có tác dụng như nước cất, thậm chí nguy hại vào người, thì dù có tiêm từ lúc nằm trong bụng mẹ cũng chả tác dụng gì, có khi còn chịu hậu quả về sau. Nếu nó tốt thì các ông bà đã không phải lệnh cho báo chí viết bài ca ngợi, động viên dân chúng đi tiêm nó, rồi thậm chí còn bắt người tiêm phải cam đoan này nọ...

Rất nhiều người hiện vẫn chưa được tiêm vaccin, vậy thì sẽ tiêm cho họ thứ vaccin không tốt chắc?

Ông bảo tiêm sớm nhất là tốt, thế bọn trẻ dưới 18 tuổi tới giờ vẫn chưa được tiêm, chả nhẽ người nhớn giành hết cả phần tốt. Dù cơ thể chúng mạnh khỏe, phản ứng linh hoạt nhưng bắt chúng nó xếp cuối hàng nhận phần xấu như vậy, rõ là không lương thiện.

Hình như cái câu ông Chính nói phải chỉnh lại như thế này thì mới đúng thực tế: "Vaccin tốt nhất là vaccin xịn được giành tiêm sớm nhất".

Còn không thì cứ nói nôm na dễ hiểu "Vaccin, tiêm càng sớm càng tốt", chứ lại cứ cái thói dốt hay nói chữ.

Tôi là đứa rất ghét thói a dua nịnh nọt, nên thấy sai là phang.

NGUYỄNTHÔNG 21.10.2021

(Can tội vừa coi tivi mậu dịch xong)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.