mercredi 20 octobre 2021

Lưu Trọng Văn - Trớ trêu !

 

Mạng tràn ngập hình ảnh và tin bà Mai Anh qua đời ở Mỹ, thọ 90 tuổi.

Người Sài Gòn tiếc thương bà không phải vì bà là vợ của tổng thống Thiệu - người dặn vợ nguyện vọng được chôn cất ở Ninh Thuận, quê nhà - nhưng bà không thể thực hiện được.

Người Sài Gòn tiếc thương bà, vì bà là người đem hết sức mình làm nên bệnh viện lớn nhất và hiện đại nhất có tên Vì Dân.


Điều trớ trêu là, vợ tổng thống Việt Nam Cộng Hòa mang danh "phản Dân" tạo nên bệnh viện tư có tên Vì Dân, dành riêng chữa bệnh miễn phí cho Dân nghèo với điều kiện tốt nhất.

Thì chính thể xã hội chủ nghĩa mang danh "Vì Dân", sau khi lật đổ Việt Nam Cộng Hòa, đã đập bỏ hai chữ Vì Dân thay bằng Thống Nhất. Nhưng lại chỉ dành phục vụ các quan cách mạng cao cấp.

LƯUTRỌNG VĂN 18.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.