mercredi 20 octobre 2021

Ngô Nguyệt Hữu - Không lẽ…

 

Bao nhiêu quan nhân ở Sài Gòn cũng như ở triều ca, lại có thể dửng dưng trước một phát biểu độc ác vô cảm của ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh hay sao?

- Không lẽ các quan nhân không thấy, ông Tấn bịt mắt bịt tai trước nỗi đau của nhân dân Sài Gòn?

- Không lẽ các quan nhân không thấy, ông Tấn đứng ngoài cuộc chiến chống dịch. Bởi nếu trong hàng ngũ chống dịch, ông ấy đã không phát ngôn lạnh lùng đến độ đó.

- Không lẽ các quan nhân không thấy, ông Tấn cười cợt vào sự bất hạnh của nhân dân Sài Gòn. Hơn mười sáu nghìn người mất đi, gần hai nghìn trẻ em mồ côi, bao gia đình ly tán, bao thân phận khổ sở, bao doanh nghiệp phá sản…

Vậy mà, một ông Giám đốc Sở của vùng đất dịch hoành hành nặng nề nhất quốc gia lại phát ngôn hệt một kẻ từ trên cung trăng rơi xuống. Trong khi đó, sự thiệt hại mà nhân dân lẫn quốc gia đang gánh chịu này có phần trách nhiệm của ông ấy.

- Không lẽ các quan nhân không thấy, một kẻ không đau cái đau của nhân dân, thì gọi là đồng bào còn bất tương xứng. Huống hồ, đội mũ cao mặc áo dài.

- Không lẽ các quan nhân không thấy, còn để ông Lê Minh Tấn trong hệ thống, là còn trọng một ông Giám đốc Sở bất tài, có nhiều sai phạm trong quá khứ…. Mà không trọng nhân dân.

- Không lẽ các quan nhân không tìm được một cá nhân khác thay thế ông Lê Minh Tấn!

NGÔ NGUYỆT HỮU 20.10.2021 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.