mercredi 20 octobre 2021

Ngô Trường An - Sự khác biệt

 

Nếu ngày 20.10 hằng năm, người phụ nữ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa hãnh diện, tự hào vì được nhà nước tôn vinh, được nhà nước quan tâm chúc tụng... Thì ngược lại, ngày mùng 6 tháng Hai âm lịch hằng năm, người phụ nữ nước Việt Nam Cộng Hòa giương cao khẩu hiệu đòi hỏi phụ nữ phải được giải phóng!

Giải phóng cái gì?

Đó là, giải phóng người phụ nữ ra khỏi ràng buộc khắc nghiệt của hệ tư tưởng nho giáo.

Giải phóng phụ nữ ra khỏi học thuyết lạc hậu của Khổng Tử, mà vua chúa phong kiến đã áp đặt lên thân phận phụ nữ. Nào: tam tòng, nào tứ đức, nào công - dung - ngôn - hạnh, nào phục tùng nhà chồng, nào không được tái giá, nào phải sinh cho được con trai nối dõi tông đường...

Họ đòi được tự do, đòi được bình đẳng... Chứ họ không có cần ai quan tâm, cũng đ*ch cần ai tôn vinh. Họ chỉ cần tôn trọng và yêu cầu được đối xử công bằng!

Tuy rằng, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không vinh danh phụ nữ, không đề cao phụ nữ. Nhưng, chính phủ  không áp đặt lên đầu phụ nữ phải: "Giỏi việc nước, đảm việc nhà". Chính phủ không bắt phụ nữ phải đi đào kênh thủy lợi, không bắt gánh đá vá đường, không bắt khiêng thương, tải đạn, không bắt đào hầm nuôi quân...Và quan trọng hơn là, chính phủ không bắt buộc phụ nữ phải xông pha chiến trường, lấy máu mình che chắn cho chế độ!

Còn, người phụ nữ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì họ rất tự hào về phái đẹp của họ, và họ không hề đòi hỏi gì cả. Đối với họ, có đảng là có tất cả rồi!

Đó là sự khác biệt của hai hệ tư tưởng và hai chế độ cùng thời!

NGÔ TRƯỜNG AN 20.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.