samedi 23 octobre 2021

Lê Văn Luân - Nhầm lẫn có tính lịch sử


Học vấn và bằng cấp là hai vấn đề khác nhau.

Học vấn liên quan nhiều tới nhận thức và văn hóa. Bằng cấp là một vấn đề của công việc đào tạo và ngay cả nghề nào thì cũng cần có bằng cấp.

Người không được đi học vẫn có thể có học vấn và trình độ. Ngược lại, bằng cấp có thể có nhiều nhưng trình độ hạn chế và cư xử vẫn như người vô học.

Trước hết cần phải nhận thức được khái niệm, sau đó mới có thể bàn tới phạm vi của khái niệm mà nó tác động. Nhắc lại, học vấn và bằng cấp là hai vấn đề khác hẳn nhau, nó chỉ có một phần chung giao nhau là năng lực tư duy của con người.

Người ta thường phải học suốt đời, và khả năng tự học là phẩm chất quan trọng nhất của đời người, chứ không phải bằng cấp (việc đi học theo chương trình đào tạo). Bằng cấp chỉ có tính giai đoạn và phạm vi hẹp hơn, có tính bước đệm hơn là phản ánh năng lực của họ.

Nghề nào cũng tốt và cần người tốt cũng như có năng lực thực sự để đảm nhận. Vì hiểu nhầm giữa học vấn và bằng cấp, mà đến nay tình trạng kẻ có quyền chức giăng mắc đầy mình và đầy nhà những tấm bằng để tiến thân và lòe bịp thiên hạ nhiều như nấm mọc sau mưa, mà thiệt hại chúng gây ra thì không thể đong đếm được.

Người phát ngôn câu này cần xem lại học vấn của mình và cả bằng cấp thực sự mà mình có. Vì người ta đã mang nghề nghiệp ra để định danh và định giá con người.

LÊVĂN LUÂN 23.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.