vendredi 22 octobre 2021

Ngô Nguyệt Hữu - Các anh bị làm sao?

 

Cách ly tập trung, dồn F0 vào bệnh viện là bi kịch của Sài Gòn.

Và rõ ràng, khi nhà quản lý khảo sát và chấp nhận cho cách ly, điều trị F0 tại nhà với sự hỗ trợ của y tế cơ sở với trường hợp bệnh không chuyển nặng là hướng đi đúng, hợp lý. Trường hợp không đủ điều kiện sinh hoạt, Nhà nước hỗ trợ tại các điểm tập trung.

Vừa không làm xáo trộn xã hội, vừa không ảnh hưởng tâm lý F0, vừa nhẹ gánh cho chính quyền, vừa đảm bảo các quyền cơ bản.

Trên hết, khi F0 không hoang mang, khả năng hồi phục luôn cao hơn F0 toàn nước mắt.

Tại sao đã vậy rồi, mà đọc tin trên báo vẫn cách ly tập trung, vẫn tất cả F0 phải vào bệnh viện…

Các anh bị làm sao đó, tuyệt không ai có thể hiểu được, mà nhân dân lẫn quốc gia đang khốn khó lắm rồi, mấy anh ơi!

Mấy anh tính chống dịch xong thì để nhân dân quay sang chống nhau nhằm tìm kế mưu sinh hay sao?

NGÔNGUYỆT HỮU 21.10.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.