dimanche 13 juin 2021

BS Trương Hữu Khanh - Tại sao lại lăn tăn chuyện chích vaccin


…Khi nghe nhân viên y tế chích ngừa rồi có người vẫn bị.

Không có vaccin nào có tỉ lệ bảo vệ 100 %, từ khi con người sản xuất được vaccin.

Luôn luôn có một tỉ lệ chích rồi vẫn mắc cho tất cả các loại vaccin, nên vaccin Covid cũng vậy. Và như thế chúng ta sẽ nghe chuyện này quài, cũng như chúng ta đã, đang và sẽ nghe những nước tỉ lệ chích ngừa cao vẫn còn ca mắc bệnh. Điều này là cái phao mà nhóm antivaccin sẽ thổi phồng lên và bàn tùm lum, chúng ta cần bình tĩnh nghe giải thích

Mục tiêu chích ngừa nhiều lắm :

1. Để người chích không mắc bệnh, nhưng không thể đạt 100 %

2. Để người mắc bệnh không thể dễ dàng lây cho người khác và khó bị người khác lây, chưa thể đạt được nếu tỉ lệ chích ngừa còn thấp

3. Để người mắc bệnh không bệnh nặng, không tử vong. Điều này hiệu quả nhất hiện nay. Nếu một loại bệnh không có người bệnh nặng, không có người nào tử vong thì chả học làm gì ngoại mấy người quá rảnh mới đem ra nghiên cứu. Nếu bệnh nhân Covid không nặng không tử vong thì chả ai điên mà mang ra bàn hai năm nay.

4. Đối với Covid thông tin dồn dập ca bệnh, ca chết trên truyền thông hiện nay gây hoảng loạn, không thể phát triển giao thương. Và vaccin sẽ giải quyết chuyện này.

CHO NÊN

Vaccin Covid là cơ hội duy nhất để giải quyết những vấn đề trên. Là cơ hội duy nhất cho bản thân mỗi người, cho gia đình và cho đồng nghiệp.

Và chỉ có vaccin mới cho phép chúng ta bỏ dần các K trong 5 K, trở lại cuộc sống bình thường

Điều này là ước mơ của mọi người và đã được chứng minh ở nhiều nước có độ phủ cao.

Nghe nhóm antivaccin họ tán thì bịt tai mình lại, hay bịt miệng họ lại !

BS TRƯƠNGHỮU KHANH 13.06.2021

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.