samedi 22 juin 2024

Mai Quốc Ấn - Một tên ma tăng đáng sợ!


Vũ Minh Hiếu-Thích Trúc Thái Minh hướng dẫn cách phá thai để không thấy áy náy lương tâm bằng cách “thỉnh linh thức” thai nhi.

Phật Đạo không có điều hướng dẫn nào tàn ác như vậy, và tôi tin Giáo hội Phật Việt Nam cũng không dám thừa nhận thứ nghi lễ “thỉnh linh thức” man rợ đến vậy.

Hướng dẫn một việc phi đạo đức, tuyên truyền mê tín dị đoan liên tục nhiều năm mà chính quyền Quảng Ninh vẫn chưa xử lý nghiêm tên này, và Giáo hội vẫn chưa trục xuất hẳn thì quả thật rất khó hiểu.

Cuộc “đốt lò” chống cái bậy, cái ác đặc biệt trong lịch sử đã làm bay màu 6/18 ủy viên Bộ Chính trị và mấy chục ủy viên trung ương. Mà một Ba Vàng ma tự và duy nhất Vũ Minh Hiếu-Thích Trúc Thái Minh là chẳng thể dụng đến sao?

 

Thích Chân Quang tổ chức nhiều hoạt động để tuyên truyền hắn là “cháu bác Hồ” mà còn phải bị phạt “im miệng” 2 năm. Không lẽ Thích Trúc Thái Minh còn to hơn “cháu bác Hồ” nên không ai dám xử lý hắn?

MAI QUỐC ẤN 22.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.