mercredi 12 juin 2024

Dương Quốc Chính - Tôn giáo và phát triển kinh tế


Sau khi tọa độ của sư Minh Tuệ bị phát hiện và đồng bào thấy rằng việc canh gác có phần lơi lỏng của chính quyền địa phương (có lẽ do áp lực dư luận), nên hôm nay đám đông tụ về đảnh lễ hóng thầy lên cả ngàn người rồi.

Chính quyền mà không xuất khẩu thầy sang Ấn Độ bằng đường bộ được thì nên nhân cơ hội này mà phát triển du lịch, kinh tế cho địa phương. Coi như dân Gia Lai được hưởng lộc của thầy.

Đại khái là quy hoạch xã thày tu tập thành khu du lịch tâm linh, có các cổng ra vào canh gác nghiêm ngặt rồi thu phế đảnh lễ, trông xe, đi vệ sinh, cơm nước... Còn truyền thông thì cũng nên đấu thầu cho một số công ty hay YouTuber thôi, để còn dễ kiểm soát. VTV cũng có thể dự thầu, nhưng cấm dùng chroma key fake background.


Công an tỉnh nên quy hoạch cho thày chỉ được đi khất thực trong phạm vi rẫy của một xã. Rồi nới rộng ra phạm vi huyện, tỉnh, sẽ góp phần xóa đói giảm nghèo cho dân địa phương và góp phần thu ngân sách tỉnh nhà. Sau này cứ tỉnh nào nghèo đói thì xin Bộ Công an cho phép đón thày về tu tập ở địa phương 1-2 năm. Cứ xoay vòng vậy là thày được đi khắp cả nước, nhưng mà tự do trong khuôn khổ ích nước lợi thầy. 

Đầu tư kiểu này rất rẻ tiền mà thu lại lớn. Trước đây mỗi ông YouTuber thu mấy chục củ một ngày gây loạn xã hội mà chả đóng góp gì là vô lý quá. 

Trong ảnh là ngôi chùa của thày Minh Tuệ, nhưng tiềm năng thu tiền có khi cao hơn chùa Tam Chúc. Đảng, Ban Tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an nên tạo điều kiện cho địa phương thêm nguồn thu mà vẫn đảm bảo an ninh trật tự.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 12.06.2024

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.